Главная страница

Добро пожаловать на сайт! Это ваша главная страница, которую большинство посетителей увидят, впервые зайдя на ваш сайт.

Раздел главной страницы

Это пример раздела главной страницы. Разделы домашней страницы могут быть любыми страницами кроме самой главной страницы, включая страницу последних записей блога.

О нас

Вы можете быть художником, который желает здесь представить себя и свои работы или представителем бизнеса с описанием миссии.

Блог

Wielebny Księże Krzysztofie!

Polska Macierz Szkolna (w organizacji) w Sankt Petersburgu prosi o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń imieninowych! Co roku, w lipcu, pamiętamy o naszym Pasterzu. O naszym duchowym Opiekunie! Cieszymy się, że ten Dzień jest tak ważny w naszym życiu: na co dzień doświadczamy  i akceptujemy wszelkie poczynania Księdza Proboszcza w kreowaniu zachowania polskości w sercach petersburskich Polaków, …

Spotkanie wielkanocne

W dniu 28.04.2019 roku na terenie w parafii św. Stanisława odbyło się spotkanie wielkanocne razem z rodzinami członków założycieli Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu. Jesteśmy gotowi w Północnej Stolicy przedłużyć tradycje związane z nauczaniem polskiego języka. Oczekujemy na rejestrację naszej organizacji, aby móc przystąpić do szerszego działania.

«Польская школьная матица» (“Polska macierz szkolna”)

«Матица» (с сербского — «пчелиная матка») — принятое название славянских обществ для национального возрождения, основной деятельностью которых было развитие родного языка, народное образование и книгоиздание. Это движение началось в Австро-Венгерской империи. Первой в 1826 г. появилась сербская «Матица» в Пеште, затем в 1830 г. — чешская в Праге, в 1842 г. — хорватская в Загребе, …

Контакты

Это страница с основной контактной информацией, такой как адрес и номер телефона. Вы также можете попробовать добавить форму контактов с помощью плагина.